8:00 - 19:00

ساعات کاری: ما دوشنبه - جمعه

975.789.098

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
 

دکوراسیون محوطه و فضای سبز

بررسی دکوراسیون خارجی و اجرای فضای سبز

با گسترده شدن سطح زندگی بشر، یک سری از چیزها به مانند طراحی و دکوراسیون محیط های داخلی و بیرونی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این مورد طراحی دکوراسیون محوطه و اجرای فضای سبز نسبت به طراحی دکوراسیون داخلی کمتر مورد توجه بوده و افراد بیشتر به طراحی محیط های داخلی توجه داشته اند. اما طراحی دکوراسیون محوطه و فضای سبز همگام با طراحی دکوراسیون داخلی مهم و اساسی می باشد. ما نیز در این بحث قصد داریم به مباحث طراحی دکوراسیون محوطه و فضای سبز بپردازیم و نکات مرتبط با این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم....

ادامه مطلب