8:00 - 19:00

ساعات کاری: ما دوشنبه - جمعه

975.789.098

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
 

پروژه 77مترمربع

پروژه 77مترمربع

معمار این پروژه با استفتده از تکنیک های یک دندانپزشک را که در آن از پروتز( یک لایه اضافه) که بعد از ترمیم بر روی دندان می گذارند، شبیه سازی کند. بنابراین تصمیم اولیه بر پایه انتخاب روشی بود که فضای اولیه ناچیز و ناخوشایند ساختار موجود ساختمان به روشی که جنبه های زیبایی شناسی ،پایدار و عملکردی فضای داخلی بتواند تحقق یابد ، با پوسته ای جدید پوشانده شود. ساختار پوسته، بر پایه شیوه مثلث بندی معماری ایران باستان، که به یک زبان فرمال جدید از طریق پروسه طراحی تبدیل شده بود، می باشد. این ادراک ذهنی از هندسه زینتی معماری معاصر ایران، با شخصیت فرمال خاص آن، می تواند بیننده را از طریق ذهنی به چالش بکشد.

برای مشارکت با ایده جهانی “تسکین” در پروژه، سفیدی پوسته ها در فضای داخلی دو برابر شده بود، بنابراین تمام کالای مبلمان با رنگ سفید پوشیده شده بودند. جریان و امتداد این پوسته در داخل فضای داخلی، بر پایه فاکتورهای عملکرد و زیبایی شناسی هستند.  به علاوه، این که چه عاملی با المان های الکتریکی و مکانیکی برای پروژه و در طریقی که مبلمان یک قسمتی از پوسته شده است، و بر پایه زبان فرمال یکسان شکل گرفته است، واجب است. نیاز به طراحی یک فضا و اتمسفر داخلی متفاوت، علاوه بر نیازهای اقتصادی کارفرما،که در فاکتور اصلی است، باعث می شود تا طراح یک فضای داخلی را که به طور کلی در تضاد با ادراک معمولی و عادی از یک مطب دندانپزشکی است، طراحی کند.

کارفرما: خانم وحدتی فر

موقعیت: تهران

مساحت:77

تیم طراحی

طراح: رضا مفاخر- رضا نجفیان

همکاران اجرایی: احسان فیض رفعتیان- رضا نجفیان

drmohajeri

[email protected]