8:00 - 19:00

ساعات کاری: ما دوشنبه - جمعه

975.789.098

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

حس سیزدهم

خاطره معماری کهن خانه های ایرانی، با آن فضاهای گرم و متنوع اندرونی و بیرونی، امروزه بسیار کمرنگ شده است که تا دیروز پاسخگوی جزئی ترین نیازهای ارتباط انسانی بود، جهانی منحصر به فرد برای تامین آسایش همه اهالی منزل و برای تمامی امورات زندگی، با قابلیت تفکیک دنیای شخصی ساکنین خانه از مهمان خانه و مهمان است.

 پروژه حس سیزدهم نیز بر آن است تا با تمرکز بر همان حس ارتباط بین انسان ها در فضاهای معماری گذشتهٌ این سرزمین، تصویری نوین از “خانه ایرانی” با زبانی امروزی ارائه دهد. آنجا که با نوعی منطقه تقسیم روبرو می شویم. گویی خاطره گذر از هشتی و راهروی هزار توی پس از آن که مانع از نگاه اغیار به داخل منزل می شد، بار دیگر زنده می شود. طراح در پی ایجاد درنگی در کاربر برای رویارویی با دو فضای متفاوت است. پس از آن نیز در هم نشینی فیزیکی طیف فضاهای شخصی و همگانی، معماری در پی ایجاد حائلی کاربردی است. پس فضایی نیمه عمومی، غیر علنی و درعین حال صمیمی با محوریت شومینه حادث می شود که با ظاهری کاملا امروزی یادآور اتاق کرسی و جایگاه آن در فرهنگ و سنت ایرانی، جلوس کاربران گرداگرد آن و احیانا مباحثه ی خودمانی میان آن هاست.

در مقیاس خرد نیز جهت یکپارچگی طرح، گفت و گویی میان معماری و مبلمان فضاها شکل می گیرد. پس قالبی که برای تصویر کردن صورت مبلمان فضاها در نظر گرفته می شود، هریک از سوژه ها را برآمده از آسمانه و جداره ی مجاور خود بنیان می نهد. گویی با جا به جا شدن انسان معماری نیز به حرکت در می آید، این همان معماری پویا و رونده است و نتیجه آن تنوعی که تنها چاشنی زندگی نیست، بلکه سرمایه‌ی محتوا و اصل آن است.

کارفرما: آقای ولی زاده

موقعیت: تهران

مساحت: 180

تیم طراحی

طراح: رضا مفاخر

همکاران طراحی: سهیلا ابراهیمی، محمد امینیان، تینا رکنی، نسترن فدایی، فروزان وحدتی،

ساخت: فرهاد ولی زاده

همکاران ساخت: محمد هادی رامی، مجید محمود زاده

جوایز: کسب طرح شایسته تقدیر برای پانزدهمین جایزه بزرگ معمار در بخش بازسازی در سال ۱۳۹۴

کسب طرح شایسته تقدیر در هشتمین جایزه معماری داخلی ایران “معماری و ساختمان” در بخش مسکونی در سال ۱۳۹۴

drmohajeri

info@parsiyah.com