8:00 - 19:00

ساعات کاری: ما دوشنبه - جمعه

975.789.098

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
 

چرخه سازنده انرژی در فنگ شویی

وب سایت رسمی پرسیاه طرح پردازان > قوانین فنگشویی  > چرخه سازنده انرژی در فنگ شویی

چرخه سازنده انرژی در فنگ شویی

وقتی چوب می سوزد، انرژی در فنگ شویی به شکل آتش می زاید.

آتش از خود خاکستر بر جای می گذارد و خاک را به وجود می آورد.

خاک در دل خود به طور بالقوه، فلز را محفوظ می دارد.

فلز چون استخراج گردد همانند آب جاری می شود.

و آب چون جاری شود برای رشد و سرسبزی ضروری است و چوب را به وجود می آورد.

چرخه مخرب عناصر پنجگانه در فنگ شویی:

در این چرخه هر فرم انرژی باعث نابودی فرم دیگر می شود.

آب بر آتش غالب شده و آن را خاموش می کند.

آتش فلز را ذوب می کند و از دایره خارج می سازد.

فرم انرژی چوب به شکلی است که انرژی خاک را به خود جذب می کند.

خاک قادر است آب را به خود جذب کند و آن را آلوده سازد.

drmohajeri

info@parsiyah.com